Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.11.2019 Ocena stanu sanitarnego oddziału przedszkolnego. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wydanych zaleceń w związku z kontrolą, która odbyła się 28 stycznia 2019r. Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt. 1 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku Nr 928/05 z dnia 25.10.2005r. Szczegóły
Artykuł 17.03.2019 Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 ocena stanu sanitarnego oddziału przedszkolnego. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Kontrola w zakresie realizacji Porozumienia nr MOPR.PS.RŚ.4423.11S.4.2018 Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 KONTROLA POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 Szczegóły