Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

 1. Rejestr wydanych dyplomów i świadectw
 2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 3. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 4. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 5. Rejestr druków KW i KP
 6. Rejestr wniosków rodziców w sprawie przyjęcia do klas I i „0”
 7. Rejestr wypadków uczniów
 8. Rejestr wypadków pracowników
 9. Rejestr wydanych duplikatów z archiwum zakładowego na wniosek osoby zainteresowanej
 10. Rejestr zwolnień lekarskich i innych nieobecności pracowników
 11. Dziennik korespondencyjny
 12. Rejestr biletów MPK
 13. Rejestr delegacji rejestr otrzymanych i wydanych druków krat rowerowych i motorowerowych
 14. Ewidencja środków trwałych
 15. Ewidencja czasu pracy
 16. Księga uczniów
 17. Księga ewidencji dzieci
 18. Arkusze ocen

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

Archiwum zakładowe

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>