Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-11 10:42:54 Nabór kandydatów na stanowisko szatniarza Szczegóły
2 2019-12-24 09:05:26 Nabór kandydatów na stanowisko sprzątaczki Szczegóły
3 2019-11-05 22:08:31 Ocena stanu sanitarnego oddziału przedszkolnego. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego oddziału przedszkolnego. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed… Szczegóły
4 2019-11-05 22:06:14 Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce. Przestrzeganie wymagań określonych… Szczegóły
5 2019-11-05 22:04:09 Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wydanych zaleceń w związku z kontrolą, która odbyła się 28 stycznia 2019r. Jednostka kontroli zewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wydanych zaleceń w związku z kontrolą, która odbyła się 28 stycznia 2019r. Okres… Szczegóły
6 2019-11-05 21:56:39 Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt. 1 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku Nr 928/05 z dnia 25.10.2005r. b) prowadzone przez zewnętrzne podmioty: Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt. 1 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku Nr 928/05 z dnia… Szczegóły
7 2019-03-17 19:56:43 Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 09.11.1995 o… Szczegóły
8 2019-02-07 20:01:52 przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa b) prowadzone przez zewnętrzne podmioty: Jednostka kontroli zewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w związku z pismem rodzica… Szczegóły
9 2019-02-07 19:54:09 ocena stanu sanitarnego oddziału przedszkolnego. b) prowadzone przez zewnętrzne podmioty: Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego oddziału przedszkolnego. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9… Szczegóły
10 2019-02-07 19:47:46 ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych b) prowadzone przez zewnętrzne podmioty: Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »