Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.02.2018 Kontrola pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu prawnej ochrony pracy Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Kontrola w związku z telefonicznym , anonimowym doniesieniem dotyczącym wyczuwalnego zapachu farby w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Ocena stanu sanitarnego szkoły (oddziały przedszkolne) Przestrzeganie wymagań, określonych w art. 5 ustawy z dnia 9.11.1995r.  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Kontrola doraźna w zakresie realizacji obowiązku szkolnego w związku z pisemną informacją matki i prośbą o pomoc Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Kontrola doraźna w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole Szczegóły
Artykuł 24.11.2017 Kontrola: Organizacja nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II gimnazjalnej Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu i opieki w szkole Szczegóły
Artykuł 22.07.2017 KONTROLA W ZAKRESIE KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI DANYCH PRZEKAZYWANYCH DO SIO wg stanu na 30.09.16r. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 KONTROLA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD OCENIANIA UCZNIÓW Szczegóły