Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2018 Kontrola w zakresie realizacji Porozumienia nr MOPR.PS.RŚ.4423.11S.4.2018 Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 KONTROLA POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 KONTROLA POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA PLACÓWKI DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 KONTROLA DORAŹNA DOTYCZACA REALIZACJI ZAJĘĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 KONTROLA DORAŹNA W ZAKRESIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA NAD PRACĄ WYCHOWAWCY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO Szczegóły
Artykuł 16.09.2018 Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywienia i żywności oraz przestrzeganie wymagań określonych w art.5 Ust. z dn. 09.11.1999r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Szczegóły
Artykuł 16.09.2018 REALIZACJA PROGRAMU „RADOSNY UŚMIECH- RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ” Szczegóły
Artykuł 16.09.2018 KONTROLA W ZAKRESIE DZIAŁANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ SP NR 23 ORAZ GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI Szczegóły
Artykuł 16.09.2018 OCENA DOSTOSOWANIA MEBLI EDUKACYJNYCH DO ZASAD ERGONOMII Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Kontrola pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu prawnej ochrony pracy Szczegóły