Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-11-21 12:13:00 Kontrola w zakresie realizacji Porozumienia nr MOPR.PS.RŚ.4423.11S.4.2018 b) prowadzone przez zewnętrzne podmioty:  Jednostka kontroli zewnętrznej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku  Zakres kontroli: Kontrola w zakresie realizacji Porozumienia nr MOPR.PS.RŚ.4423.11S.4.2018  Okres objęty kontrolą: -------… Szczegóły
2 2018-10-24 00:18:47 NABÓR NA STANOWISKO REFERENT Szczegóły
3 2018-09-28 21:21:01 Nabór na wolne stanowisko- REFERENT Szczegóły
4 2018-09-20 22:08:30 KONTROLA POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 b). prowadzone przez zewnętrzne przedmioty Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zakres kontroli: kontrola pod kątem przygotowania oddziału przedszkolnego do nowego roku szkolnego 2018/2019 Okres objęty kontrolą: VII-VIII 2018r… Szczegóły
5 2018-09-20 21:53:45 KONTROLA POD KĄTEM PRZYGOTOWANIA PLACÓWKI DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 b). prowadzone przez zewnętrzne przedmioty Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zakres kontroli: kontrola pod kątem przygotowania placówki do nowego roku szkolnego 2018/2019 Okres objęty kontrolą: VII- VIII 2018r… Szczegóły
6 2018-09-20 21:45:07 KONTROLA DORAŹNA DOTYCZACA REALIZACJI ZAJĘĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW b). prowadzone przez zewnętrzne przedmioty Jednostka kontroli zewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: kontrola doraźna dotycząca realizacji zajęć pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych… Szczegóły
7 2018-09-20 21:31:47 KONTROLA DORAŹNA W ZAKRESIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA NAD PRACĄ WYCHOWAWCY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO b). prowadzone przez zewnętrzne przedmioty Jednostka kontroli zewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Zakres kontroli: kontrola doraźna w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora nad pracą wychowawcy zespołu przedszkolnego, udzielenie… Szczegóły
8 2018-09-16 21:08:20 Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywienia i żywności oraz przestrzeganie wymagań określonych w art.5 Ust. z dn. 09.11.1999r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych b). prowadzone przez zewnętrzne podmioty: Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywienia i żywności oraz przestrzeganie wymagań określonych w art.5 Ust.… Szczegóły
9 2018-09-16 20:58:25 REALIZACJA PROGRAMU "RADOSNY UŚMIECH- RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ" b). prowadzone przez zewnętrzne podmioty: Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Zakres kontroli: Realizacja programu "Radosny uśmiech- Radosna przyszłość" Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2017/2018 Termin kontroli:  25.05.2018r Dokumentacja… Szczegóły
10 2018-09-16 20:53:04 KONTROLA W ZAKRESIE DZIAŁANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ SP NR 23 ORAZ GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI b). prowadzone przez zewnętrzne podmioty: Jednostka kontroli zewnętrznej: Wydział Kontroli UM, Wydział Edukacji UM Zakres kontroli: kontrola w zakresie działania stołówki szkolnej SP NR 23 oraz gospodarowanie środkami finansowymi Okres… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »